FAQ

Is het mogelijk om het examen te beveiligen en de toegang tot internet af te schermen?

Op welke wijze moeten kandidaten worden aangemeld voor een digitaal examen?

Wie kan kandidaten opgeven voor een examen?

Kan de datum van een examenevenement, waarvoor al een hele klas is ingeschreven, in één keer worden gewijzigd voor die klas?

Welke eisen worden er gesteld aan de ICT-structuur van het ROC?

Is de dataverbinding met TeleToets beveiligd?

Kunnen de examens ook op Apple-devices, laptops en tablets worden afgenomen?

Kan een kandidaat bij wijze van spreken thuis zijn theorie-examen maken?

Kan de lettergrootte van het examen worden aangepast op het beeldscherm?

Kunnen kandidaten met dyslexie extra tijd voor het examen krijgen?

Bijeenkomsten

18 sep 2019 19:30 tot 22:00

Bijeenkomst docenten Contactlensonderwijs

Examenservices, Nieuwegein

19 sep 2019 10:00 tot 15:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Examenservices, Nieuwegein

26 sep 2019 16:00 tot 20:00

Ontwikkelgroep Audicien

Examenservices, Nieuwegein