Nieuwsbericht

Voorbereiding SOESV-dag: gesprek over theorie-examens

donderdag 20 april 2023

Zoals in de nieuwsbrief van februari en hierboven al vermeld, zullen we tijdens de SOESV-dag op 2 juni 2023 aandacht besteden aan de theorie-examens binnen SOESV mbo. We willen tijdens deze dag onder andere graag het gesprek voeren over de manier waarop de kennis uit het kwalificatiedossier wordt vertaald naar (theorie-)examens, hoe we kijken naar de plek die theorie inneemt in de beroepspraktijk en wat we op het gebied van theorie aan kennis verwachten van een beginnend beroepsbeoefenaar. 

Ter voorbereiding op deze dag kan binnen de eigen school al het gesprek gevoerd worden over de theorie-examens. Hiervoor kunnen onderwijsteams de volgende vragen als leidraad gebruiken:

  • Welke theoretische kennis heeft een beginnend beroepsbeoefenaar nodig en hoe verhoudt zich dat tot het huidige kwalificatiedossier?
  • Welke vakkennis uit het kwalificatiedossier kun je terugzien in de handelingen die de kandidaat uitvoert tijdens de praktijkexamens?
  • Welke vakkennis wordt niet gedekt in de praktijkexamens en op welke manier kan dit wel geëxamineerd of getoetst worden? Zijn er bijvoorbeeld ook andere vormen denkbaar dan het huidige theorie-examen?

De opbrengsten van dit gesprek kunnen jullie als input meenemen naar de SOESV-dag. 

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

15 dec 2023 13:00 tot 14:30

Dagelijks bestuur

Online via Teams

30 jan 2024 09:30 tot 13:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Online via Teams

26 mrt 2024 09:30 tot 13:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Online via Teams