Nieuwsbericht

Vergadering Dagelijks Bestuur 15 oktober 2021

dinsdag 26 oktober 2021

Voor de eerste keer in het huidige, nieuwe schooljaar is het Dagelijks Bestuur samengekomen. Op de agenda stonden de navolgende onderwerpen; 

  • Begroting 2022
  • Financiële Rapportage 2021
  • Voortgangsrapportage ontwikkelagenda mbo-examens
  • Coronaprotocol Contactlensexamens
  • Tevredenheidenquête 2021
  • Certificering Valide Examens mbo

Het Dagelijks Bestuur bereidt voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 november 2021 een uitgebreide notitie voor. Deze notitie bevat naast de begroting voor 2022 ook een meerjarenbegroting met liquiditeitsprognose waarbij ook nadrukkelijk wordt gekeken naar de hoogte van de algemene reserve. Ten aanzien van het huidige kalenderjaar zijn er ten aanzien van de begroting 2021 enkele kleine meevallers te verwachten die het resultaat positief beïnvloeden.  

Binnenkort ontvangen alle deelnemende scholen een enquête waarin we de dienstverlening van SOESV willen meten. Wij verzoeken dan ook aan alle bij SOESV betrokken scholen en medewerkers om deze in te vullen. Tot slot is de voortgangsrapportage doorgenomen en vastgesteld. De voortgangsrapportage monitort het ontwikkelproces, onderhoud en beheer van de exameninstrumenten. 

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

30 nov 2021 10:00 tot 15:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Examenservices, Nieuwegein

10 dec 2021 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

MeetINoffice, Woerden