Nieuwsbericht

Vergadering dagelijks bestuur 14 april 2023

donderdag 20 april 2023

Op 14 april vergaderde het dagelijks bestuur van SOESV. De volgende onderwerpen zijn besproken:

  • De inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage.
  • Er is een concept agenda opgesteld voor de vergadering van het algemeen bestuur op 2 juni tijdens de SOESV-dag. Onderwerpen zijn onder meer: de jaarstukken 2022, klanttevredenheidsonderzoek, statutenwijziging en de jaarplanning.
  • Er is een besluit genomen over de toevoeging van de beoordelingsvorm ‘gesprek’ aan de uitgangspunten voor SOESV mbo. Tot nu toe beschrijft het Kwaliteitshandboek drie beoordelingsvormen: observatie, bewijs en theorie. Voor de exameninstrumenten bij de dossiers Audiciens, Optiek en Medewerkers Steriele Medische Hulpmiddelen kon SOESV mbo hier altijd prima mee uit de voeten. Bij het ontwikkelen van de exameninstrumenten voor de dossiers Goud- en Zilversmeden, Juweliers en Uurwerktechniek is gebleken dat deze extra beoordelingsvorm nodig is. Het bestuur heeft daarom besloten om de beoordelingsvorm ‘gesprek’ toe te voegen aan het Kwaliteitshandboek examinering van SOESV mbo.

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

23 mei 2024 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Online via Teams

3 jun 2024 12:00 tot 12:30

Webinar Paneldiscussie: pilotscholen beantwoorden vragen van scholen over PraktijkbeoordelenFlex (voor-en door scholen)

Online via Teams

17 jun 2024 12:00 tot 13:00

Webinar PraktijkbeoordelenFlex (vervolg)

Online via Teams