Nieuwsbericht

Vergadering Dagelijks Bestuur

woensdag 23 oktober 2019

Op 4 oktober is het Dagelijks Bestuur samengekomen voor een bijeenkomst. Een aantal van de te bespreken punten inzake het Contactlensonderwijs vindt u terug in het nieuwsbericht dat gaat over het branche-overleg.
 
Naast een aantal zaken rondom de fiscale positie van de stichting en de financiële rapportage over 2019 stond ook de begroting 2020 op het programma. Het Dagelijks Bestuur gaat op korte termijn inventariseren welke wensen er bij de aangeslotenen leven als het gaat om de te ontwikkelen producten. Doel is om voor het einde van het jaar een conceptbegroting op te stellen die begin 2020 kan worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.
 
Daarnaast is de voortgang rondom de ontwikkeling van de optiek en audicien examens besproken. Er zijn concrete (aangepaste) planningen aan het bestuur voorgelegd. Ook is er gesproken over het herzieningstraject van het kwalificatiedossier Optiek. Twee examenontwikkelaars zijn op verzoek van het bestuur bij dat traject aangehaakt met als specifieke invalshoek de examineerbaarheid van het kwalificatiedossier. Hun bevindingen werden door middel van de notitie teruggekoppeld aan het bestuur.

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

18 sep 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Examenservices, Nieuwegein

16 okt 2020 10:00 tot 12:00

Dagelijks bestuur

NUVO, Houten

16 okt 2020 13:00 tot 15:00

Dagelijks bestuur en CL Branche

NUVO, Houten