Nieuwsbericht

Vaststellingscommissie

maandag 29 april 2019

Op 9 april heeft de Vaststellingscommissie de volgende examen- en beoordelingsinstrumenten vastgesteld:
- Optiek keuzedeel K0942 2018-2019, Verdieping binoculair zien en vooronderzoek: verantwoordingsdocument, examenmatrijs, kennisboom en theorie-examen. Het is vanaf 23 april mogelijk het examen aan te vragen.
- Audicien 25047 2019-2019: verantwoordingsdocument 1v2 en proeve van bekwaamheid 1 t/m 4.
- Aan enkele proeven Optiek cohort 2018-2019 zijn kritieke criteria toegevoegd en opnieuw vastgesteld. Bekijk het wijzigingsoverzicht voor de gewijzigde proeven.

De verantwoordingsdocumenten en proeven worden in Examenbank gepubliceerd. Het theorie-examen komt beschikbaar via TeleToets. De volgende bijeenkomst van de Vaststellingscommissie is op 14 mei 2019.

Bijeenkomsten

6 mrt 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Examenservices, Nieuwegein

12 mrt 2020 15:00 tot 19:30

Constructiecommissie Contactlensonderwijs

Examenservices, Nieuwegein

12 mrt 2020 16:00 tot 20:00

Ontwikkelgroep Audicien

Examenservices, Nieuwegein