Nieuwsbericht

Uitkomsten vergadering vaststellingscommissie SOESV MBO

donderdag 25 juni 2020

Op 23 juni zijn de leden van de vaststellingscommissie via Microsoft Teams bij elkaar gekomen voor de laatste vergadering van dit schooljaar. 

Vastgestelde nieuwe examenproducten 
Tijdens de vergadering zijn de volgende nieuwe examenproducten vastgesteld: 

 • de complete exameninstrumentaria bij de keuzedelen Logistieke werkzaamheden uitvoeren rondom de operatiekamer (K0162) en Werk verdelen en begeleiden (K0185) 
 • de proeven van bekwaamheid, verantwoordingdocument, beoordelingsformulieren en beoordelaars- en kandidaathandleidingen voor de herziene kwalificatie Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (crebo 25629) per cohort 2020-2021 
 • de proeven van bekwaamheid, verantwoordingdocument, beoordelingsformulieren en beoordelaars- en kandidaathandleidingen voor de herziene Optiek-kwalificaties Verkoopmedewerker Optiek (crebo 25632), Allround Medewerker Optiek (crebo 25630) en Opticien (25631) per cohort 2020-2021 
 • examenmatrijs theorie-examen B1-K2 Opticien (crebo 25631) per cohort 2020-2021 
 • aanvulling op de theorievragenbank B1-K2 Opticien (crebo 25631) per cohort 2020-2021 i.v.m. aanpassing van de examenmatrijs 
 • formuleblad bij theorie-examen B1-K2 voor Allround Medewerker Optiek (crebo 25054) voor cohort 2018-2019 
 • formuleblad bij theorie-examen B1-K2 Opticien (crebo 25055) voor cohort 2018-2019 
 • gezamenlijk formuleblad bij theorie-examen B1-K2 Allround Medewerker Optiek (crebo 25630) en Opticien (25631) per cohort 2020-2021 

 Voor alle nieuwe examenproducten geldt, dat deze vanaf 1 september beschikbaar zullen zijn voor gebruik. 

Vastgestelde aanpassingen in bestaande examenproducten 
Naast nieuwe examenproducten heeft de vaststellingscommissie ook kleine aanpassingen, verbeteringen en/of uitbreidingen in een aantal bestaande exameninstrumenten goedgekeurd.  

Het gaat om exameninstrumenten bij de volgende kwalificaties en/of keuzedelen: 

 • Beheren van een nieuw instrumentarium (K0142) – Bij D1-K1-W2 was geen beoordelingscriterium als kritiek gemarkeerd; dit heeft de ontwikkelgroep alsnog gedaan en de vaststellingscommissie is hiermee akkoord gegaan. 
 • Audicien (crebo 25047) vanaf cohort 2018-2019 – De onderbouwing voor het meewegen van de beoordeling van B1-K2-W1 bij B1-K3 is nader gespecificeerd. De vaststellingscommissie heeft deze aanvulling goedgekeurd. 

 De informatie over deze aanpassingen zal worden verwerkt in het ‘wijzigingsoverzicht examenbank SOESV’ en het ‘wijzigingsoverzicht keuzedelen SOESV’. Deze wijzigingsoverzichten zijn terug te vinden op de website van SOESV. De aangepaste examenproducten zijn uiterlijk 1 september beschikbaar op examenbank SOESV. 

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

 • Optiek
 • Audicien
 • MSMH

SOESV CL

 • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

18 sep 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Examenservices, Nieuwegein

16 okt 2020 10:00 tot 12:00

Dagelijks bestuur

NUVO, Houten

16 okt 2020 13:00 tot 15:00

Dagelijks bestuur en CL Branche

NUVO, Houten