Nieuwsbericht

​Theorie-examens ten tijde van corona

woensdag 27 mei 2020

Op een aantal scholen spelen er capaciteitsvraagstukken rondom de afname van theorie-examens door de te nemen coronamaatregelen. Het Dagelijks Bestuur van SOESV heeft daarom het volgende besloten: 

Digitale examinering heeft te allen tijde de voorkeur en blijft ook het uitgangspunt. Zolang de coronamaatregelen echter gelden, kunnen er examens op papier worden afgenomen. Deze examens zijn beschikbaar voor kandidaten die voor september a.s. moeten diplomeren


Proces van papieren afname:  

Een toezichthouder van Examenservices (de uitvoeringsorganisatie die SOESV ondersteunt) komt met het papieren examen naar de examenlocatie van de school. De toezichthouder is gedurende het gehele examen naast de eigen examenfunctionarissen van de school aanwezig.  Hij of zij ziet erop toe dat alle exemplaren van het examen binnen het examenlokaal blijven, niet door docenten worden ingezien, niet worden gefotografeerd of op een andere manier kunnen uitlekken. De toezichthouder neemt na afloop van het examen de examens en de antwoordbladen van de kandidaten in en brengt deze naar het kantoor van de uitvoeringsorganisatie. Daar worden de antwoorden verwerkt in het digitale toetssysteem. Op basis daarvan worden de resultaten aan de school verstrekt.  


Aanvraag: 

Met deze uitvoeringsvorm van het examen zijn extra kosten gemoeid. Deze worden in rekening gebracht bij de desbetreffende school. Wilt u op basis van hierboven staande uitgangspunten theorie-examens op papier afnemen? Dan kunt u dit kenbaar maken via info@soesv.nl. Houdt bij uw aanvraag rekening met een minimale voorbereidingstijd van 10 werkdagen. 

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

18 sep 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Examenservices, Nieuwegein

16 okt 2020 10:00 tot 12:00

Dagelijks bestuur

NUVO, Houten

16 okt 2020 13:00 tot 15:00

Dagelijks bestuur en CL Branche

NUVO, Houten