Nieuwsbericht

Terugkoppeling vaststellingscommissie 30 januari

donderdag 6 februari 2020

Op 30 januari vond de eerste bijeenkomst van 2020 van de vaststellingscommissie plaats. Tijdens deze bijeenkomst is de uitbreiding van de examenbank Audicien besproken en het verslag van de evaluatie van de proeven van MSMH.   

Uitbreiding examenbank Audicien 
De vaststellingscommissie heeft tijdens de bijeenkomst de volgende instrumenten voor Audicien vastgesteld:

  • een uitbreiding van de theorievragenbank bij B1-K3 met 10 meerkeuzevragen over de onderwerpen audiometrie en fysiologie
  • een kleine uitbreiding (verduidelijking) van de kennisboom bij B1-K3, bij het onderwerp fysiologie
  • een formuleblad bij het theorie-examen bij B1-K2; dit komt in Teletoets (de digitale examenbank) te staan, zodat kandidaten het tijdens het afleggen van het examen kunnen raadplegen

NB Bij het theorie-examen bij B1-K3 zit geen formuleblad. Dit omdat er in dit examen geen rekenvragen zitten waarbij dit nodig is.

Verslag evaluatie proeven van bekwaamheid MSMH 
Op 21 november is de ontwikkelgroep MSMH bijeengekomen om de proeven van bekwaamheid te evalueren. Deze worden sinds vorig schooljaar gebruikt, dus de eerste ervaringen van scholen en praktijkopleiders konden nu besproken worden. Bijkomend voordeel van een evaluatie op dit moment was, dat de uitkomsten ervan meegenomen kunnen worden bij de ontwikkeling van de proeven van bekwaamheid bij het herziene kwalificatiedossier MSMH. Het algemene beeld van de proeven van bekwaamheid is positief. Scholen en praktijkopleiders geven aan de dat de inhoud strookt met de praktijk en dat de gekozen examenvormen geschikt en bruikbaar zijn.

De evaluatie geeft aanleiding tot een aantal kleine aanpassingen in de proeven. De vaststellingscommissie kon zich vinden in de conclusies die de ontwikkelgroep naar aanleiding van de evaluatie heeft getrokken. De ontwikkelgroep neemt de uitkomsten van de evaluatie mee bij de ontwikkeling van de proeven van bekwaamheid bij het herziene kwalificatiedossier van MSMH. De vaststellingscommissie ziet de exameninstrumenten bij het herziene kwalificatiedossier met belangstelling tegemoet.

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

18 sep 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Examenservices, Nieuwegein

16 okt 2020 10:00 tot 12:00

Dagelijks bestuur

NUVO, Houten

16 okt 2020 13:00 tot 15:00

Dagelijks bestuur en CL Branche

NUVO, Houten