Nieuwsbericht

​Terugkoppeling vaststellingscommissie

dinsdag 7 januari 2020

Op 12 november is de vaststellingscommissie voor de laatste keer dit schooljaar samengekomen. De vaststellingscommissie heeft zich gebogen over de praktische examinering van P3-K2 voor de kwalificatie opticien. In opdracht van het dagelijks bestuur van SOESV is de proeve van bekwaamheid bij deze kerntaak met ingang van cohort 2020-2021 opgesplitst in twee aparte proeven van bekwaamheid. Scholen die dat willen, kunnen deze proeven ook al inzetten voor eerdere cohorten. Dit omdat de inhoud van zowel het kwalificatiedossier (ook de herziene versie die geldt per 1 januari 2020) als van de proeven hetzelfde is gebleven. De proeve bestaat voor cohorten tot en met 2019-2020 uit twee opdrachten. Deze twee opdrachten zijn met ingang van cohort 2020-2021 aparte proeven geworden. 


Daarnaast stonden de examenmatrijs en een groot deel van de meerkeuzevragen van B1-K3 voor de kwalificatie audicien op de agenda. De vaststellingscommissie heeft de examenmatrijs vastgesteld. De meerkeuzevragen zijn vastgesteld na het doorvoeren van een tweetal kleine wijzigingen. Hiermee is het theorie-examen audicien bij B1-K3 bijna compleet. De vaststellingscommissie is bereid gevonden om de laatste vragen deze week te beoordelen. Hiermee is de verwachting dat het examen vanaf januari kan worden afgenomen. 

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

18 sep 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Examenservices, Nieuwegein

16 okt 2020 10:00 tot 12:00

Dagelijks bestuur

NUVO, Houten

16 okt 2020 13:00 tot 15:00

Dagelijks bestuur en CL Branche

NUVO, Houten