Nieuwsbericht

Terugkoppeling Algemeen Bestuur 8 maart 2019

maandag 25 maart 2019

Op 8 maart 2019 is het Algemeen Bestuur samen gekomen voor de eerste vergadering van 2019. 

Tijdens deze bestuursvergadering heeft het Bestuur de begroting en het activiteitenplan voor het kalenderjaar 2019 definitief vastgesteld. De begroting en het activiteitenplan vormen de basis voor 2019 en bevatten een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven. Aan de inkomstenkant wordt aan de deelnemende scholen een vaste bijdrage per school in rekening gebracht. Tevens wordt er een bedrag per kandidaat, die op een van de drie crebo’s ingeschreven staat, aan de scholen in rekening gebracht. Daarnaast ontvangt SOESV nog inkomsten uit het Contactlensonderwijs. 

Activiteitenplan
Het activiteitenplan bevat in ieder geval de volgende op te leveren producten voor de verschillende kwalificatiedossiers:

  • Voor 3 crebo’s met in totaal 5 kwalificaties worden examens ontwikkeld.
  • Er worden in totaal 360 nieuwe theorievragen ontwikkeld. Hiervoor vinden er in totaal 10 ontwikkelbijeenkomsten plaats. (Optiek 4, Audicien 4 en MSMH 2).
  • Er worden 9 proeves met beoordelingscriteria ontwikkeld.

Ook worden er voor het Contactlensonderwijs investeringen gedaan in vernieuwing van het lesmateriaal. Zowel voor blended learning als voor de doorontwikkeling van de nieuwe readers. 

Kosten per kandidaat in 2019
De kosten per kandidaat blijven in 2019 gelijk ten opzichte van 2018. Binnenkort kunt u als deelnemende school de factuur over 2019 verwachten. 

Bijeenkomsten

9 mei 2019 08:30 tot 17:00

Ontwikkelgroep Audicien

Examenservices, Nieuwegein

14 mei 2019 10:00 tot 15:00

Vaststellingscommissie SOESV MBO

Examenservices, Nieuwegein

23 mei 2019 08:30 tot 17:00

Ontwikkelgroep Audicien

Examenservices, Nieuwegein