Nieuwsbericht

Start ontwikkelbijeenkomsten

vrijdag 1 oktober 2021

De eerste ontwikkelbijeenkomsten zijn weer van start gegaan. De betrokken ontwikkelgroepen hebben hiertoe een uitnodiging ontvangen. De periode tot en met december staat in het teken van keuzedeel-examens. Het volgende staat op het programma:

Optiek

Voor optiek wordt er gewerkt aan keuzedeelexamens bij de keuzedelen Basiswerkplaatsvaardigheden (K1052) en Kennis van oog en correctie (K0867).
Daarnaast is er door onderwijs en bedrijfsleven bij SBB onderhoud aangevraagd op twee keuzedeeldossiers (Verdieping oog en correctie (K0178) en Verdieping binoculair zien en vooronderzoek (K0942)). Bij beide dossiers was het niet mogelijk inhoudelijk correcte examens te ontwikkelen die ook voldeden aan de inspectie-eisen. We hopen dat de aangepaste dossiers nog dit jaar beschikbaar komen. Vanaf dat moment kunnen de examens hiervoor ontwikkeld worden.

Audicien
Het keuzedeeldossier Verdieping audiologisch advies is door SBB geëvalueerd en aangepast. Op basis van het concept dat er nu ligt is het mogelijk de eerste kaders voor het examen op te stellen. Naar verwachting is het theorie-examen eind december beschikbaar.

MSMH
Het keuzedeelexamen Beheren van een nieuw instrumentarium wordt in november geëvalueerd. De leden van de ontwikkelgroep ontvangen hiervoor een uitnodiging. Scholen kunnen vooraf hun feedback over dit examen opsturen naar info@soesv.nl

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

30 nov 2021 10:00 tot 15:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Examenservices, Nieuwegein

10 dec 2021 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

MeetINoffice, Woerden