Nieuwsbericht

Servicedocument: Een nieuw examen

vrijdag 1 oktober 2021

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan nieuwe examens. Deze examens zijn ontwikkeld door inhoudsdeskundigen uit onderwijs en bedrijfsleven. Zij werden ondersteund door examenontwikkelaars bij de toetsing op de kaders van de onderwijsinspectie en toets-technische eisen.  

Nu de examens op een aantal scholen afgenomen worden, valt op dat niet bij alle scholen de inhouden van de examens bekend waren. Dat betekent soms dat onderwerpen te weinig aan bod komen in de lesstof. Om scholen te ondersteunen bij de voorbereiding op het examen verstrekt SOESV verschillende documenten die inzicht geven in de examenonderwerpen.  

In het servicedocument ‘Een nieuw examen’ wordt een overzicht gegeven van alle beschikbare documenten. Daarnaast wordt het proces waarin examens ontwikkeld en onderhouden worden verder toegelicht.   


Download het servicedocument >>

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

30 nov 2021 10:00 tot 15:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Examenservices, Nieuwegein

10 dec 2021 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

MeetINoffice, Woerden