Nieuwsbericht

Ontwikkelgroep Optiek 1

dinsdag 7 januari 2020

De afgelopen periode hebben er nauwelijks ontwikkelactiviteiten plaatsgevonden ten behoeve van de exameninstrumenten voor de optiekkwalificaties. De uitvoeringsorganisatie heeft hier van verschillende kanten vragen en opmerkingen over gekregen. Daarom hier een korte toelichting bij de gang van zaken. 

Het bestuur van SOESV heeft voorrang gegeven aan de ontwikkeling van exameninstrumenten voor de kwalificatie audicien. Daartoe hebben er de afgelopen tijd vier extra ontwikkelbijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij ook ontwikkelaars zijn ingezet die anders aan andere kwalificaties hadden kunnen werken. Daarnaast zijn de ontwikkelaars, eveneens op verzoek van het bestuur, betrokken geweest bij de herziening van de kwalificatiedossiers MSMH en Optiek. Ook hier zijn de nodige uren aan besteed.   

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe planning met betrekking tot de ontwikkeling van de exameninstrumenten voor optiek. Deze planning wordt in januari voorgelegd aan het bestuur. Zodra deze planning akkoord is, zullen de leden van de ontwikkelgroep worden uitgenodigd voor ontwikkelbijeenkomsten en zal de ontwikkeling worden hervat. 

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

18 sep 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Examenservices, Nieuwegein

16 okt 2020 10:00 tot 12:00

Dagelijks bestuur

NUVO, Houten

16 okt 2020 13:00 tot 15:00

Dagelijks bestuur en CL Branche

NUVO, Houten