Nieuwsbericht

Nieuw reglement vaststellingscommissie SOESV mbo

donderdag 25 juni 2020

Vanaf 23 juni treedt het nieuwe reglement voor de vaststellingscommissie in werking. Dit reglement is opgesteld door de Uitvoeringsorganisatie, in opdracht van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van SOESV. Het Dagelijks Bestuur heeft op verzoek van het Algemeen Bestuur toegezien op de totstandkoming van het nieuwe reglement en heeft het tijdens de vergadering van 16 april deze ook formeel goedgekeurd.   
Het nieuwe reglement is met ingang van  22 juni terug te vinden bij de downloads op de website van SOESV. 

Wat is er veranderd? 
Het belangrijkste verschil tussen het oude en het nieuwe reglement is, dat de vaststellingscommissie geen inhoudelijk controlerende taak meer heeft. In plaats daarvan beoordeelt de vaststellingscommissie uitsluitend nog of de exameninstrumenten voldoen aan de door het bestuur van SOESV gestelde kwaliteitskadersDeze kwaliteitskaders omvatten natuurlijk ook de wettelijke eisen die van toepassing zijn voor exameninstrumenten.  
De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de exameninstrumenten ligt hiermee vanaf nu nog nadrukkelijker bij de ontwikkelgroepen. In de visie van SOESV is dit ook waar deze thuishoort: bij de inhoudsdeskundigen die dagelijks werkzaam zijn in onderwijs en bedrijfsleven. 

Vragen? 
Hebt u vragen over het nieuwe reglement of over de vaststelling van exameninstrumenten door de vaststellingscommissie van SOESV mbo in het algemeen? Stel deze dan gerust telefonisch of via de mail. 

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

18 sep 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Examenservices, Nieuwegein

16 okt 2020 10:00 tot 12:00

Dagelijks bestuur

NUVO, Houten

16 okt 2020 13:00 tot 15:00

Dagelijks bestuur en CL Branche

NUVO, Houten