Nieuwsbericht

MSMH Werkproces B1-K3-W2 niet in examinering

woensdag 27 mei 2020

Per 1 september 2020 wordt voor de kwalificatie MSMH een nieuw kwalificatiedossier van kracht. Inmiddels is de ontwikkeling van de bijbehorende exameninstrumenten bijna afgerond. De instrumenten zullen naar verwachting in juni worden vastgesteld. 

Tijdens het ontwikkelproces bleek dat één werkproces van het nieuwe kwalificatiedossier zich niet leent voor beoordeling in een proeve-achtige setting. Het gaat om het werkproces B1-K3-W2 ‘Werken aan deskundigheidsbevordering en professionalisering’. Dit werkproces heeft betrekking op zaken die eigenlijk alleen over een langere periode (de duur van minimaal 1 jaar van de opleiding en bij voorkeur nog langer) beoordeeld kunnen worden. 

De inhoudsdeskundigen in de ontwikkelgroep MSMH hebben daarom voorgesteld om dit werkproces buiten de examinering te laten en het in plaats daarvan op te nemen in het formatieve traject van de BPV. Dit voorstel is voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en deze is akkoord gegaan.   

SOESV ontwikkelt daarom geen exameninstrument voor het betreffende werkproces. In het verantwoordingsdocument zal de uitleg over de gemaakte keuzes opgenomen worden. SOESV adviseert de betrokken scholen om de beoordeling van het werkproces te borgen in onderwijs en/of BPV.

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

18 sep 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Examenservices, Nieuwegein

16 okt 2020 10:00 tot 12:00

Dagelijks bestuur

NUVO, Houten

16 okt 2020 13:00 tot 15:00

Dagelijks bestuur en CL Branche

NUVO, Houten