Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek

vrijdag 1 oktober 2021

Op deze plek lichten we elke nieuwsbrief een onderdeel uit het kwaliteitshandboek uit. In de afgelopen periode heeft het onderhoud aan de bestaande exameninstrumenten plaats gevonden. Dit vindt elk jaar plaats tijdens de zomer, zodat de gewijzigde exameninstrumenten per 1 september beschikbaar zijn voor het nieuwe schooljaar. In onderstaande tekst wordt uitgelegd hoe het wijzigingsbeheer in zijn werk gaat. 


Wijzigingsbeheer 

Om te voorkomen dat er gedurende het opleidingsjaar allerlei wijzigingen doorgevoerd worden in de exameninstrumenten heeft SOESV vaste afspraken gemaakt met betrekking tot het wijzigingsbeheer. Voor iedere categorie geldt een ander proces van afhandeling. Dit is in het volgende schema uitgewerkt:

Toelichting op bovenstaande tabel: 

  • Een wijziging in het examenplan moet doorgevoerd worden vóór 1 april, zodat deze wijziging vanaf september in datzelfde jaar van kracht wordt. Op deze manier heeft de school nog voldoende tijd om het gewijzigde examenplan op school vast te stellen. 
  • Wijzigingen in kaders en richtlijnen moeten vóór 1 juni worden vastgesteld, zodat deze wijzigingen vanaf september in datzelfde jaar van kracht worden (tenzij anders aangegeven). Op deze manier heeft de uitvoeringsorganisatie in de zomerperiode de tijd om de exameninstrumenten hierop aan te passen. Het wijzigen van de kaders en richtlijnen zorgt voor een bijstelling van het kwaliteitshandboek.
  • Inhoudelijke en tekstuele wijzigingen in de examenopdrachten of beoordelingsformulieren moeten vóór 1 september van dat kalenderjaar worden doorgevoerd.
  • Spel- en grammaticale fouten, fouten in lay-out/vormgeving of tekstuele inconsistenties in de exameninstrumenten kunnen doorlopend verbeterd worden.
  • Inconsistenties die gevolgen hebben voor de beoordeling kunnen doorlopend verbeterd worden. De nieuwe versie van het examen wordt dan tijdens het schooljaar beschikbaar gesteld. Daarnaast blijft ook de eerdere versie van het examen tot het einde van het schooljaar beschikbaar.

Wijzigingsoverzicht
Alle wijzigingen in examens worden vastgelegd in het wijzigingsoverzicht. Dit wijzigingsoverzicht wordt beschikbaar gesteld via de examenbank.

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

30 nov 2021 10:00 tot 15:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Examenservices, Nieuwegein

10 dec 2021 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

MeetINoffice, Woerden