Nieuwsbericht

Inzage door studenten in gemaakte theorie-examens

donderdag 30 juni 2022

Op 10 juni heeft het dagelijks bestuur zich opnieuw gebogen over de wijze waarop studenten hun gemaakte theorie-examens kunnen inzien. Hierbij is gekeken naar de uitvoerbaarheid van het eerder vastgestelde protocol maar ook naar de technische mogelijkheden die Remindo biedt.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de inzage anders vorm te geven. Studenten krijgen nu de mogelijkheid hun examen in te zien op school. Dit nog steeds onder voorbehoud van een aantal te doorlopen stappen. Hiervoor is een nieuw protocol opgesteld.

Het bestuur van SOESV wil nogmaals benadrukken en ervoor waken dat de examenvragen die worden ingezet voor de theorie-examens bekend raken. Door de beperkte hoeveelheid vragen in de banken is dit een reëel risico. Er zal dan ook gebruik worden gemaakt van een geheimhoudingsverklaring. Het nieuwe protocol vervangt per direct het oude en treedt dus direct in werking.

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

9 sep 2022 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Online via Teams

14 okt 2022 11:00 tot 12:30

Dagelijks bestuur

Online via Teams

14 okt 2022 13:00 tot 14:30

Dagelijks bestuur en CL Branche

Online via Teams