Nieuwsbericht

Hoe gaan wij de komende periode om met bijeenkomsten?

vrijdag 27 maart 2020

Gezien de recente maatregelen omtrent het nieuwe coronavirus, delen wij graag het beleid dat wij hanteren met betrekking tot de SOESV-bijeenkomsten. Dit beleid betreft alle soorten bijeenkomsten die vanuit SOESV georganiseerd worden (bijvoorbeeld bestuursvergaderingen en ontwikkelbijeenkomsten, maar ook individuele afspraken).

Er zijn drie opties: het laten doorgaan van de bijeenkomst, het aanpassen van de bijeenkomst naar een telefonisch overleg of het verplaatsen van de bijeenkomst naar een later moment. Op dit moment bekijken wij per bijeenkomst welke optie de voorkeur heeft. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk afspraken door te laten gaan, maar om telefonisch te overleggen wanneer dat mogelijk is.

Neemt u binnenkort deel aan een bijeenkomst georganiseerd door SOESV? Dan zal de organisator van die bijeenkomst met u afstemmen voor welke optie gekozen wordt. NB. Hoewel wij zoveel mogelijk thuiswerken, blijft SOESV de komende periode gewoon bereikbaar via 030-6087616 en info@soesv.nl.

Bijeenkomsten

5 jun 2020 09:30 tot 12:30

Examencommissie Contactlensonderwijs

Examenservices, Nieuwegein

9 jun 2020 16:00 tot 20:00

Ontwikkelgroep MSMH

nnb

12 jun 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

MBO-raad, Woerden