Nieuwsbericht

Herhaalde Oproep: Examenadviescommissie voor SOESV MBO

vrijdag 26 februari 2021

We zijn nog op zoek naar leden voor de Examenadviescommissie (EAC). Wilt u deel uit maken van de EAC van SOESV? Stuur dan uw motivatie naar het bestuur. U kunt dit doen via info@soesv.nl. Op de website van SOESV vindt u het functieprofiel

De EAC van SOESV wordt opgericht. Tot nu toe vielen de taken van de EAC onder het bestuur. Deze worden nu overgedragen aan de nog op te richten EAC. 

Het doel van de EAC is het bewaken van de verschillende kwaliteitsaspecten van SOESV. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • de beoordelingssystematiek;
  • de examen- en beoordelingsmix;
  • het verantwoordingsdocument;
  • de examenmatrijzen;
  • de formats waarin de examens gepubliceerd worden.

Op basis van de adviezen van de Examenadviescommissie neemt het bestuur besluiten. 

De Examenadviescommissie wordt gevormd door bijvoorbeeld examensecretarissen, beleidsmedewerkers examinering en/of examendeskundigen die werkzaam zijn bij één van de deelnemende scholen. Het bestuur benoemt de leden van de examenadviescommissie voor de duur van drie jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

19 apr 2021 14:30 tot 16:30

Voorbereiding theorie-examen

Online via Teams

20 apr 2021 10:00 tot 15:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Online via Teams

22 apr 2021 10:00 tot 12:00

Evaluatie keuzedelen Optiek

Online via Teams