Nieuwsbericht

Gezocht: nieuw lid voor de Vaststellingscommissie SOESV mbo

maandag 24 juni 2019

Aanleiding voor deze oproep
Eén van de vertegenwoordigers van het onderwijs in de Vaststellingscommissie (VC) van SOESV mbo gaat binnenkort genieten van haar welverdiende pensioen.
Om die reden is SOESV met ingang van komend schooljaar (2019-2020) op zoek naar een nieuw commissielid vanuit en/of namens een school.
 
Wat?
De VC controleert de exameninstrumenten bij de kwalificatiedossiers Optiek, Audiciens en Medewerkers Steriele Medische Hulpmiddelen.  Daarnaast worden soms ook examens bij keuzedelen voor deze opleidingen besproken.
De exameninstrumenten worden ontwikkeld door ontwikkelgroepen. Die ontwikkelgroepen bestaan uit inhoudsdeskundigen uit onderwijs en bedrijfsleven. De VC gaat na of de exameninstrumenten die de ontwikkelgroepen opleveren, de eisen uit het kwalificatiedossier op een evenwichtige manier dekken, en of zij toetstechnisch in orde zijn. Als dit het geval is, stelt de VC de exameninstrumenten formeel vast.
 
Waar en wanneer?
De VC komt zes keer per schooljaar op een werkdag bijeen. Meestal vinden de bijeenkomsten plaats op het kantoor van Examenservices in Nieuwegein. De vergaderingen duren minimaal 3 en maximaal 6 uur.
 
Wie?
De VC bestaat uit acht leden. Drie daarvan vertegenwoordigen het bedrijfsleven en vijf de scholen.
De meeste schoolvertegenwoordigers in de VC zijn ook op hun school betrokken bij het (laten) uitvoeren en/of vaststellen van examens.
 
Wie zoeken wij?
Bent u werkzaam op een school die nog niet is vertegenwoordigd in de VC SOESV mbo? Bent u daar betrokken bij het (laten) uitvoeren en/of vaststellen van examens voor Audiciens en/of Medewerkers Steriele Medische Hulpmiddelen en/of Optiek? En vooral: staat u achter het idee van landelijk gelijke, door onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelde en vastgestelde exameninstrumenten? Lees hier dan de uitgebreidere functieomschrijving en meld u aan via info@soesv.nl

Bijeenkomsten

7 nov 2019 16:00 tot 20:00

Ontwikkelgroep Audicien

Examenservices, Nieuwegein

12 nov 2019 10:00 tot 15:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Examenservices, Nieuwegein

14 nov 2019 15:00 tot 19:30

Constructiecommissie Contactlensonderwijs

Examenservices, Nieuwegein