Nieuwsbericht

Examencommissie Contactlensonderwijs

maandag 24 juni 2019

Op 24 mei heeft de examencommissie Contactlensonderwijs de volgende examen- en beoordelingsinstrumenten vastgesteld:

•  Eisen Poefpersoon CL 1v3

•  Praktijkexamen CL3 1v2

•  Examenplan 1v5

De vastgestelde documenten staan op www.soesv.nl. Ook het wijzigingsoverzicht van de examen- en beoordelingsinstrumenten van het Contactlensonderwijs staat op www.soesv.nl vanaf 2019. In dit overzicht staan de wijzigingen van de nieuwe versies ten opzichte van de oude versies.

Naast het vaststellen van bovenstaande documenten werden tijdens deze vergadering de deelnemerstevredenheidsrapportage en de klachtenrapportage besproken. Ook heeft de examencommissie uitspraak gedaan over een bezwaarschrift. Daarnaast heeft de examencommissie het nieuwe visitatiehandboek besproken en goedgekeurd. Met ingang van komend schooljaar zal een visitatiecommissie de scholen bezoeken tijdens de afnames van praktijkexamens. De visitatiecommissie wordt in het najaar samengesteld. De uitkomsten van de visitaties worden gebruikt om, waar nodig, de processen en de uitvoering van de praktijkexamens te verbeteren. De volgende bijeenkomst van de examencommissie is op 11 oktober 2019.

Bijeenkomsten

7 nov 2019 16:00 tot 20:00

Ontwikkelgroep Audicien

Examenservices, Nieuwegein

12 nov 2019 10:00 tot 15:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Examenservices, Nieuwegein

14 nov 2019 15:00 tot 19:30

Constructiecommissie Contactlensonderwijs

Examenservices, Nieuwegein