Nieuwsbericht

Examenadviescommissie

vrijdag 1 oktober 2021

Dit najaar vindt de eerste bijeenkomst van de examenadviescommissie plaats. Tot nu toe nam het bestuur deze taken waar. De examenadviescommissie zal een rol gaan spelen in het ontwerp en onderhoud en beheer van de examens. Vraagstukken die betrekking hebben op de kaders, richtlijnen en formats van SOESV zullen in deze commissie besproken worden. Vervolgens zal er over de besproken thema’s een advies uitgebracht worden. Aanpassingen die hieruit voortvloeien zullen gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief. 

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

30 nov 2021 10:00 tot 15:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Examenservices, Nieuwegein

10 dec 2021 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

MeetINoffice, Woerden