Nieuwsbericht

Dagelijks Bestuur 11 juni 2021

vrijdag 9 juli 2021

Op 11 juni is het dagelijks bestuur voor de laatste keer dit schooljaar samengekomen. De financiële rapportage en de ontwikkelrapportage zijn uitgebreid besproken en goedgekeurd door het bestuur. Er was aandacht voor de bezetting van de vaststellingscommissie waar minimaal twee vacatures op korte termijn dienen te worden ingevuld. Die scholen die nog niet betrokken zijn, zullen worden benaderd om een kandidaat voor te dragen. 

Het bestuur heeft daarnaast uitgebreid stilgestaan bij de resultaten van de theorie-examens optiek. In het najaar zal er middels servicedocumenten worden ingezet op informatieverstrekking richting de scholen. Met name gericht op impact van de examens op het onderwijs. De opleidingsmanagers van Optiek, Audicien en MSMH ontvangen hierover begin september apart een bericht. Voor volgend kalenderjaar wordt gewerkt aan proefexamens om kandidaten te laten wennen aan de nieuwe examenopzet. Verderop leest u meer over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de optiek-examens. 

Afsluitend is het bestuur geïnformeerd over de voortgang van het contactlensonderwijs. 

Het bestuur van SOESV wenst iedereen een hele fijne vakantie! 

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

17 sep 2021 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Examenservices, Nieuwegein

15 okt 2021 10:00 tot 12:00

Dagelijks bestuur

NUVO, Houten

15 okt 2021 13:00 tot 15:00

Dagelijks bestuur en CL Branche

NUVO, Houten