Nieuwsbericht

Coulanceregeling voor reeds behaalde resultaten

vrijdag 27 maart 2020

Door het annuleren van de examens komt de geldigheid van de reeds behaalde examens in gevaar. In overleg met het bestuur van SOESV hebben wij besloten voor al deze kandidaten een coulanceregeling te treffen, de vervaldatum van de reeds behaalde resultaten zal worden aangepast. Dit zal met tenminste de termijn zijn waarin examinering niet mogelijk is geweest. Op deze wijze hebben de deelnemers, zodra er weer geëxamineerd kan worden, dezelfde tijd voor het behalen van hun diploma als voorheen. Wij kunnen de geldigheid van examenresultaten pas verlengen als bekend is hoe lang de examinering stil heeft gelegen.

Bijeenkomsten

5 jun 2020 09:30 tot 12:30

Examencommissie Contactlensonderwijs

Examenservices, Nieuwegein

9 jun 2020 16:00 tot 20:00

Ontwikkelgroep MSMH

nnb

12 jun 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

MBO-raad, Woerden