Nieuwsbericht

Cesuuraanpassingen theorie-examens Optiek en Audicien – vervolg

woensdag 1 maart 2023

Eind november 2022 heeft het algemeen bestuur besloten om de cesuur voor de theorie-examens voor Optiek en Audicien aan te passen van 70% naar 60%. Dat besluit en de uitwerking daarvan hebben onduidelijkheid gecreëerd. In dit bericht volgt dan ook een nadere toelichting. Daarnaast bieden het dagelijks bestuur en de uitvoeringsorganisatie hiervoor hun welgemeende excuses aan.

Aanleiding voor de cesuuraanpassing waren de aanhoudend slechte examenresultaten waardoor scholen en vooral studenten in problemen kwamen. Het besluit tot de cesuuraanpassing werd echter genomen zonder dat alle overwegingen en gevolgen goed op een rijtje stonden. Zo had de uitvoeringsorganisatie begrepen en gecommuniceerd dat het alleen de Optiek-examens betrof, terwijl het besluit ook gold voor de Audicien-examens. Daarnaast was besloten om de aanpassingen op 1 februari 2023 met terugwerkende kracht tot 1 september 2022 door te voeren. Hoewel daarmee recht werd gedaan aan de wens om studenten in één schooljaar gelijk te behandelen, betekende het voor de examencommissies van de scholen extra werk om examenresultaten te herzien.

Alles bij elkaar verdient dit proces niet de schoonheidsprijs. In een volgende situatie zullen bestuur en uitvoeringsorganisatie er alerter op zijn dat alle gevolgen in beeld zijn zodat er weloverwogen een besluit kan worden genomen. Eén van de vervolgacties is om tijdens de SOESV-dag op 2 juni ook aandacht te besteden aan de theorie-examens.

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

14 apr 2023 12:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Online via Teams

14 apr 2023 13:00 tot 14:30

Dagelijks bestuur en CL Branche

Online via Teams

30 mei 2023 09:30 tot 14:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Examenservices, Nieuwegein