Nieuwsbericht

Branche-overleg Contactlensonderwijs

woensdag 23 oktober 2019

Voor de tweede keer dit kalenderjaar kwamen de branchepartijen, betrokken bij het Contactlensonderwijs, bij elkaar. Vertegenwoordigers van de NUVO, UFON, ANVC en SOESV gebruiken dit overleg om de voortgang van de opleiding Contactlensspecialist te bespreken. Alle partijen zijn unaniem van mening dat de examinering de afgelopen twee jaar enorm verbeterd is en dat er erg veel vooruitgang is geboekt. Tijdens het overleg is gesproken over de doorontwikkeling van Blended learning, de readers en het onderhoudsplan voor de periode 2019-2020. Op deze onderwerpen is positief gereageerd door de betrokken partijen. Tot slot is er gesproken over de slagingspercentages van het afgelopen schooljaar. Ook deze laten zien dat de opleiding evenwichtiger is geworden.

Bijeenkomsten

7 apr 2020 10:00 tot 15:00

Vaststellingscommissie SOESV mbo

Examenservices, Nieuwegein

16 apr 2020 15:00 tot 19:30

Constructiecommissie Contactlensonderwijs

Examenservices, Nieuwegein

17 apr 2020 10:00 tot 12:00

Dagelijks bestuur

NUVO, Houten