Nieuwsbericht

Bijeenkomst Algemeen Bestuur 22 november 2019

dinsdag 7 januari 2020

Op 22 november is het algemeen bestuur van SOESV bijeengekomen voor zijn laatste vergadering in 2019. Tijdens deze bijeenkomst heeft het bestuur de eerste aanzet gegeven voor de begroting van 2020. Hierbij is kritisch gekeken naar de te maken kosten voor bedrijfsvoering en naar de werkzaamheden die nodig zijn voor de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van de examenproducten. Het bestuur heeft hierbij een aantal knelpunten gesignaleerd, die moeten worden weggenomen voordat de begroting definitief kan worden gemaakt. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt.  

Op 17 januari 2020 komt het bestuur opnieuw bijeen om de begroting definitief vast te stellen.  

Daarnaast is de herziening van het kwalificatiedossier Optiek uitgebreid besproken door het bestuur. Per 1 januari 2020 treedt het herziene kwalificatiedossier voor Optiek in werking. De consequenties voor de ontwikkeling van de examenopdrachten zullen op een later moment nogmaals door het bestuur worden besproken.  

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

18 sep 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Examenservices, Nieuwegein

16 okt 2020 10:00 tot 12:00

Dagelijks bestuur

NUVO, Houten

16 okt 2020 13:00 tot 15:00

Dagelijks bestuur en CL Branche

NUVO, Houten