Nieuwsbericht

Bijeenkomst Algemeen Bestuur 22 november 2019

dinsdag 7 januari 2020

Op 22 november is het algemeen bestuur van SOESV bijeengekomen voor zijn laatste vergadering in 2019. Tijdens deze bijeenkomst heeft het bestuur de eerste aanzet gegeven voor de begroting van 2020. Hierbij is kritisch gekeken naar de te maken kosten voor bedrijfsvoering en naar de werkzaamheden die nodig zijn voor de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van de examenproducten. Het bestuur heeft hierbij een aantal knelpunten gesignaleerd, die moeten worden weggenomen voordat de begroting definitief kan worden gemaakt. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt.  

Op 17 januari 2020 komt het bestuur opnieuw bijeen om de begroting definitief vast te stellen.  

Daarnaast is de herziening van het kwalificatiedossier Optiek uitgebreid besproken door het bestuur. Per 1 januari 2020 treedt het herziene kwalificatiedossier voor Optiek in werking. De consequenties voor de ontwikkeling van de examenopdrachten zullen op een later moment nogmaals door het bestuur worden besproken.  

Bijeenkomsten

6 mrt 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Examenservices, Nieuwegein

12 mrt 2020 15:00 tot 19:30

Constructiecommissie Contactlensonderwijs

Examenservices, Nieuwegein

12 mrt 2020 16:00 tot 20:00

Ontwikkelgroep Audicien

Examenservices, Nieuwegein