Nieuwsbericht

Bijeenkomst algemeen bestuur

donderdag 6 februari 2020

Op 17 januari heeft het bestuur opnieuw met elkaar gesproken over de begroting. Dit proces is nu bijna afgerond. Het bestuur heeft de offerte van de uitvoeringsinstantie goedgekeurd. Er is nog 1 open eindje en dat betreft de examens voor keuzedelen. Over de offerte voor het ontwikkelen van keuzedelen wordt op een later moment een besluit genomen.

Doordat deze besluiten zijn genomen kan de begroting van SOESV als examenstichting ook binnen korte tijd worden afgerond. Op 3 februari is de accountant gestart met de accountantscontrole over 2019. Zoals het er nu naar uitziet zal SOESV het boekjaar 2019 afsluiten met een positief resultaat.  Als de accountant zijn werkzaamheden heeft afgerond zullen we jullie hierover verder informeren.

Op de bestuursagenda stond verder ook de planning voor de ontwikkelgroep Optiek. Hierover kunt u verderop in deze nieuwsbrief meer lezen. Tot slot is er besloten om de website van SOESV te gaan vernieuwen, later dit jaar zullen wij u hierover verder informeren.

Bijeenkomsten

5 jun 2020 09:30 tot 12:30

Examencommissie Contactlensonderwijs

Examenservices, Nieuwegein

9 jun 2020 16:00 tot 20:00

Ontwikkelgroep MSMH

nnb

12 jun 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

MBO-raad, Woerden