Nieuwsbericht

Bestuursvergadering SOESV 12 april 2019

maandag 29 april 2019

Op 12 april 2019 is het Dagelijks Bestuur van SOESV bijeengekomen voor een vergadering. Aansluitend aan deze vergadering stond ook nog een overleg gepland met de NUVO en de ANVC. Tijdens dit overleg stond de opleiding Contactlensspecialist centraal. De opleiding is de afgelopen jaren volledig vernieuwd. Het examenplan, examens en readers zijn allemaal nieuw ontwikkeld. Daarnaast is digitaal lesmateriaal ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Allemaal vernieuwingen waar alle partijen met een goed gevoel op terugkijken. Daarnaast is er gesproken over de huidige EVC procedure. Ten aanzien van de opleiding Contactlensspecialist. Deze voldoet niet meer, zo hebben alle partijen gezamenlijk geconcludeerd. In juni 2019 zal hiervoor een nieuw voorstel worden voorgelegd aan de Examencommissie van het CL onderwijs. Tot die tijd worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen. Een aantal lopende zaken worden middels een speciale procedure afgehandeld. 

Bijeenkomsten

23 mei 2019 08:30 tot 17:00

Ontwikkelgroep Audicien

Examenservices, Nieuwegein

24 mei 2019 09:30 tot 12:30

Examencommissie Contactlensonderwijs

Examenservices, Nieuwegein

31 mei 2019 13:30 tot 15:30

Dagelijks bestuur

MBO-raad, Woerden