Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 16 april 2020

dinsdag 28 april 2020

Op 16 april heeft het dagelijks bestuur van SOESV een videovergadering gehouden om de lopende zaken te bespreken. Het bestuur heeft vastgesteld dat de ontwikkelplanning op schema is en dat ook de financiële kwartaalcijfers in lijn zijn met de opgestelde begroting. Alle deelnemende scholen hebben inmiddels hun jaarfactuur ontvangen met de te betalen contributie en deelnemersbijdrage over 2020.

Daarnaast is er gesproken over het servicedocument examinering tijdens de corona-crisis. Op dit moment kunnen meerdere SOESV-examens in hun huidige vorm niet afgenomen worden. De verschillende scholen (zes van Optiek, drie van Audicien en drie van MSMH) zoeken naar geschikte aanpassingen waarmee voldaan kan worden aan de RIVM-richtlijnen. Het bestuur heeft afgesproken dat de scholen hierbij zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken. Tot slot heeft het bestuur een nieuwe datum bepaald voor de SOESV-dag 2020, hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.

Bijeenkomsten

5 jun 2020 09:30 tot 12:30

Examencommissie Contactlensonderwijs

Examenservices, Nieuwegein

9 jun 2020 16:00 tot 20:00

Ontwikkelgroep MSMH

nnb

12 jun 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

MBO-raad, Woerden