Nieuwsbericht

Bestuur 12 juni 2020

donderdag 25 juni 2020

Op 12 juni heeft het Dagelijks Bestuur van SOESV online vergaderd. Allereerst heeft ze de jaarrekening over 2019 vastgesteld. Deze is door de accountant beoordeeld en akkoord bevonden. De jaarrekening zal nu worden voorgelegd aan alle bestuursleden ter ondertekening. Daarnaast zijn de financiële rapportage en ontwikkelvoortgangsrapportage besproken en goedgekeurd. Uiteraard is er ook gesproken over de invloed van de corona-maatregelen op (contactlens)onderwijs en examinering. Een aantal examenproducten en -processen is aangepast. Zoals het er nu uitziet kunnen de scholen daarmee uit de voeten en kunnen ze zich concentreren op examinering en diplomering. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal SOESV wederom kijken in hoeverre er aanpassingen in de examenproducten nodig zijn.

Met betrekking tot het contactlensonderwijs is er een advies opgesteld om gezamenlijk één en dezelfde koers te varen en is gekeken naar de prijsstelling van de brancheopleiding contactlensspecialist. Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.

Welkom bij SOESV

SOESV MBO

  • Optiek
  • Audicien
  • MSMH

SOESV CL

  • Brancheopleiding Contactlens-specialist

U kunt uw keuze later nog wijzigen.

Bijeenkomsten

18 sep 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

Examenservices, Nieuwegein

16 okt 2020 10:00 tot 12:00

Dagelijks bestuur

NUVO, Houten

16 okt 2020 13:00 tot 15:00

Dagelijks bestuur en CL Branche

NUVO, Houten