Nieuwsbericht

Afscheid bestuursondersteuner en wisseling van de wacht bestuurslid/secretaris

maandag 9 september 2019

Net voordat in het zuiden van het land de zomervakanties begonnen, is het Dagelijks Bestuur van SOESV op 5 juli j.l. samengekomen voor de laatste vergadering van het schooljaar 2018-2019. Los van inhoudelijke zaken die tijdens die vergadering zijn besproken - waarover verderop in deze nieuwsbrief meer - is er afscheid genomen van twee drijvende krachten achter SOESV.

Ten eerste zeiden we Henriette Tatje gedag. Zij was vanaf de start van SOESV de spin in het web die regelde, organiseerde, plande en waar nodig secretariële ondersteuning bood.
Uit de lovende woorden die SOESV-voorzitter Stella de Kuijper sprak, werd eens te meer duidelijk hoe veel werk Henriette heeft verzet. En dat niet alleen sinds de start van SOESV, maar ook bij de voorafgaande samenwerkingsverbanden.

Daarnaast werd afscheid genomen van bestuurslid en secretaris Bart Wendrich. Als een van de inititiatiefnemers van SOESV was ook hij vanaf het eerste uur betrokken bij de stichting. Zijn strategisch inzicht en zijn vermogen tot het vinden van kansen en mogelijkheden zullen zeker worden gemist. Zijn functies van bestuurslid en secretaris zijn inmiddels overgenomen door Geerjanne den Hartog, lid van het management team van Dutch HealthTec Academy (DHTA). 

Bijeenkomsten

5 jun 2020 09:30 tot 12:30

Examencommissie Contactlensonderwijs

Examenservices, Nieuwegein

9 jun 2020 16:00 tot 20:00

Ontwikkelgroep MSMH

nnb

12 jun 2020 11:00 tot 13:00

Dagelijks bestuur

MBO-raad, Woerden