Nieuwsbericht

Aanpassing uitgangspunten SOESV

maandag 25 maart 2019

Het Algemeen Bestuur van SOESV heeft ingestemd met een aanpassing van haar uitgangspunten. Deze aanpassing was nodig omdat SOESV als examenleverancier kiest voor representatieve examinering als een van haar uitgangspunten. Door deze aanpassing is het mogelijk om in specifiek beschreven gevallen af te wijken van de 100% dekkingseis van het kwalificatiedossier. In de praktijk betekent dit dat er met een goede onderbouwing besloten kan worden onderdelen van het kwalificatiedossier niet in de examinering op te nemen. Daarnaast biedt het de scholen de mogelijkheid om gebruik te maken van voorwaardelijke formatieve toetsing. Hiervoor wordt gekozen in het examenplan voor de opleiding Audicien. De aanpassing zal worden verwerkt in het handboek Kaders- en Richtlijnen SOESV. 

Bijeenkomsten

9 mei 2019 08:30 tot 17:00

Ontwikkelgroep Audicien

Examenservices, Nieuwegein

14 mei 2019 10:00 tot 15:00

Vaststellingscommissie SOESV MBO

Examenservices, Nieuwegein

23 mei 2019 08:30 tot 17:00

Ontwikkelgroep Audicien

Examenservices, Nieuwegein